Redakcja techniczna książek. Na czym polega?

books on brown wooden shelf

Wydawanie książek wiąże się z zaangażowaniem wielu osób. Każda ma swoje zadania do wykonania. Podstawę stanowi redakcja i korekta. Redakcja, zwłaszcza w dużych wydawnictwach często podlega dodatkowemu podziałowi w którym występuje jeszcze dodatkowo redakcja techniczna. Jak łatwo się domyśleć osoba odpowiedzialna za techniczną stronę książki czy innego rodzaju publikacji, to redaktor techniczny.

Kim jest redaktor techniczny?

Najczęściej jest to osoba w wydawnictwie odpowiadająca za całą sprawę związaną z tym jak ostatecznie ma wyglądać wydawany materiał. Zazwyczaj jest to ostatnia w całej hierarchii wydawnictwa osoba wyrażająca zgodę na druk. Jest ona z racji ważności swojej funkcji umieszczana z imienia i nazwiska w stopce wydawniczej. W dużych wydawnictwach często spotykane są całe zespoły odpowiedzialne za techniczna stronę wydawanych książek i innych materiałów.

Co należy do zadań redaktora technicznego?

Redaktor techniczny nie ma nic wspólnego z tekstem w kategoriach jego tematu, treści itp., jednym słowem nie zajmuje się pisaniem, a „obróbką” techniczną tego co ktoś napisał. W przypadku wydawania książki zajmuje się on całą jej oprawą graficzną. Decyduje w dużej mierze o wielkości zdjęć, doborze czcionki. Wielkość i rodzaj czcionki ma duże znaczenie i często decyduje o powodzeniu sprzedaży. Doświadczony redaktor techniczny nie ma z tym najmniejszego problemu i potrafi idealnie dobrać czcionkę pod kątem głównego odbiorcy do którego kierowana jest książka. Grupa odbiorców ma duże znacznie z pozycji redaktora technicznego bo inaczej opracowuje się książki dla dzieci, inaczej poradniki, albumy, a jeszcze inaczej beletrystykę. Odrębną kategorię stanowią książki typowo techniczne, gdzie dbałość o szczegóły ma duże znaczenie. W zespole mającym specjalistów z różnych dziedzin, popełnienie błędu jest mało prawdopodobne.
Dlatego w wielu zwłaszcza dużych wydawnictwach korektą techniczną zajmują się zespoły korektorów, będących specjalistami w swoich dziedzinach.