Redakcja techniczna książek. Na czym polega?

Wydawanie książek wiąże się z zaangażowaniem wielu osób. Każda ma swoje zadania do wykonania. Podstawę stanowi redakcja i korekta. Redakcja, zwłaszcza w dużych wydawnictwach często podlega dodatkowemu podziałowi w którym występuje jeszcze dodatkowo redakcja techniczna. Jak łatwo się domyśleć osoba odpowiedzialna za techniczną stronę książki czy innego rodzaju publikacji, to redaktor techniczny.

Read More »

Co to jest redagowanie tekstów?

Między korekcją tekstu, a redagowaniem jest duża różnica. Korektą zajmuje się korektor, redagowaniem redaktor. Obie funkcje są bardzo istotne dla autora tekstu. Dzięki tym dwóm osobom, tekst nabiera optymalnej formy i spełniał będzie założoną mu rolę. Wiele osób myli rolę korektora z redaktorem. W hierarchii ważności związanej z publikacją tekstu, występuje umowny podział, przy czym […]

Read More »

Zasady korekty tekstu

W nie tak odległych czasach korektor tekstu wkraczał do akcji tuż po zecerze poprawiając to co podczas ręcznego składu tekstu umknęło uwadze składającego. Dziś kiedy komputery wykonują większość zadań w całym cyklu druku, typowy zecer to już zawód bardzo archaiczny i niewielu potrafi go wykonywać. Cała odpowiedzialność za poprawność spada na głowę korektora tekstu. Jaką […]

Read More »