Co to jest redagowanie tekstów?

brass quilt pen

Między korekcją tekstu, a redagowaniem jest duża różnica. Korektą zajmuje się korektor, redagowaniem redaktor. Obie funkcje są bardzo istotne dla autora tekstu. Dzięki tym dwóm osobom, tekst nabiera optymalnej formy i spełniał będzie założoną mu rolę. Wiele osób myli rolę korektora z redaktorem. W hierarchii ważności związanej z publikacją tekstu, występuje umowny podział, przy czym autor nie zawsze jest najważniejszą osobą, ponieważ redaktor głównie decyduje o tym czy tekst odpowiada oczekiwanym celom, dla których został zlecony do napisania. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku tekstów tworzonych przez copywriterów.

Czym zajmuje się redaktor

Rola redaktora tekstu jest bardzo ważna, zwłaszcza w redagowaniu tekstów reklamowych, promocyjnych czy informacyjnych. Do obowiązków redaktora należy sprawdzenie realiów występujących w tekście między innymi:

 • sprawdzenie czy przytoczone w tekście fakty są prawdziwe
 • sprawdzenie poprawności dat
 • sprawdzenie poprawności nazwisk wymienionych w tekście
 • sprawdzenie poprawności nazw używanych w tekście
 • sprawdzenie czy tekst nie jest plagiatem
 • sprawdzeniem poprawności i źródła pochodzenia cytatów
 • sprawdzenie poprawności użytych wzorów
 • w tłumaczeniu z języka obcego, sprawdzenie poprawności i zgodności z oryginałem

Jaki jest główny cel redagowania tekstów?

Aby określić cele stojące przed redagowaniem tekstu należy wziąć pod uwagę, jakiego rodzaju tekst trafia do redaktora. Ma to duże znaczenie ponieważ inaczej wygląda korekta tekstu napisanego przez copywritera, a tekstem typowo literackim. Copywriter zazwyczaj tworzy teksty zlecone przez np. agencję reklamową w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej. Autor tego rodzaju tekstów ma określone jego główne „parametry” i zgodnie z nimi ma stworzyć jeden lub kilka czy kilkanaście artykułów sponsorowanych. W tym przypadku redaktor odpowiada za dopasowanie tekstu do całej koncepcji prowadzonej akcji promocyjnej czy reklamowej. Teksty reklamowe mają do spełnienia określoną rolę i nad tym ma sprawować kontrolę redaktor.

Teksty używane w marketingu mają za zadanie między innymi:

 • budowanie wizerunku
 • doprowadzenie do wysokiej pozycji w wyszukiwarkach internetowych
 • uzyskanie maksymalnej konwersji.

Odpowiedzialność redaktora tekstu

Sprowadza się głównie do tego, aby tekst przedstawiony do zredagowania, zachował poprawność zgodną z intencją autora, a pozbawiony był podstawowych i typowych błędów. Inna jest odpowiedzialność redaktora w przypadku redagowania książki, a zupełnie inna w tekstach marketingowych.
W tekście literackim redaktor nie może dokonywać daleko idących zmian odbiegających od intencji autora i w tym przypadku nie ponosi on odpowiedzialności za efekt, jaki uzyska redagowana treść np. książka, opowiadanie, esej itp. Inaczej ma się sprawa w odniesieniu do redaktorów tekstów pracujących w agencjach reklamowych. W tym przypadku bardzo często to redaktor ponosi największą odpowiedzialność za jego skuteczność.